888-DANSK AMATØR
POKER TOUR
Dansk Amatør Poker Tour info

888 DAPT Series

​888-DAPT er en turneringsserie hvis formål er er finde Danmarks bedste Amatør poker spiller, dette gøre ved at er føres ranglister over udvalgte turneringer afholdt af pokerklubber og spillesteder fordelt ud over hele landet. I kraft af disse ranglister kan spillere kvalificere sig til 888-DAPT Challenge Main event, hvor årets bedste amatør poker spiller kåres.
​Der spilles i 3 regioner, i hver region afvikles mellem 20 og 28 turneringer fordelt på 4 til 6 spillesteder. Som udgangspunkt vil der blive afviklet 4, 888-DAPT turneringer på hvert spillested i løbet af sæsonen, Enkelte spillesteder vil dog kunne få tilladelse til at afholde op til 8 turnering hvis de ligger placeret i yderområder, for at give alle spillere mulighed for at deltage i 888-DAPT på så lige vilkår som muligt.
 
Alle spillesteder vil som udgangspunkt afholde 2 turneringer pr halv sæson. Skulle der komme nye spillesteder til i løbet af sæsonen, så vil max antallet af turneringer kunne overskrides i en region. Nye klubber vil maksimalt få tilladelse til at afholde 2 turneringer pr halvsæson.

Alle turneringer er med et buy-in på 300,00 kr og med deltagelse af maksimalt 66 spillere.

Turneringerne afholdes i klubber eller på spillesteder med bevilling til at afholde pokerturneringer og i henhold til Pokerloven lov nr. 1504 af 27. december 2009 om offentligt hasardspil i turnerings form.

Der optjenes point, i disse turneringer, til 888-DAPT ranglisterne i henhold til rangliste beskrivelsen.

888-DAPT Pokermesterskaber / Highroller Events

Der afholdes ud over de 4 DAPT turneringer, et pokermesterskaber med et deltagerantal fra 150 til 300 pr. turnering, eller et Highroller event på alle spillesteder, disse turneringer er med et buy-in på 400,00 kr. Pokermesterskaberne/Highroller events vil ligeledes, som de ugentlige tours, blive afholdt i henhold til Pokerloven og i henhold til de dispensations tilladelser der i så fald bliver givet.

* Det endelig antal af Mesterskaber afhænger af hvor mange dispensationsansøgninger der bliver godkendt, disse søges løbende gennem sæsonen.

                              888 DAPT Challenge

Som afslutning på sæson VII afvikles i samarbejde med KINGs Casino, Rozvadov, Tjekkiet, Ultimo maj måned 2018, 888-DAPT Challenge.

​888-DAPT Challenge er er turnerings serie med turneringer til moderat buy-in, og et Main Event som er en kvalifikationsturnering med plads til ca. 50 spillere, afhængig af hvor mange spillesteder der bliver en del af årets 888DAPT koncept.
Deltagere i Main event findes via de rangliste der kører gennem sæsonen, samt alle deltagende klubbers respektive klubmestre inviteres også med til at deltage.

En kvalifikation til Main Event er personlig og kan ikke videregives/sælges til 3. person.

Med en kvalifikation, vil spilleren også få en seng i et dobbeltværelse stillet til rådighed, samt mulighed for bustransport til KINGs.

888 DAPT Ranglister

I alle DAPT turneringer og mesterskaber optjenes der løbende point til DAPT ranglisterne. Dette gøres i henhold til en logaritme beregning.

Regler for optjening af point til ranglisterne:
Der tildeles point ud fra følgende formel i live turneringer:
score = (log((n +1) / r) * 30)

ln = Returnerer logaritmen af ​​et tal med det naturlige antal e (2,71) som base.
n = Antallet af deltagere
r = din placering

​Du kan benytte en ranking beregner til at udregne point på ranglisten - Klik her for at downloade excel fil til udregning.

Point fra maksimalt 8 turneringer tæller med på Regions ranglisterne og maksimalt 3 resultater tæller med på National ranglisten (Mesterskabs/Highroller ranglisten). Det er et krav for at kvalificere sig til 888-DAPT Challenge Main Event, at have deltaget i minimum 6 turneringer under 888-DAPT

Alle rangliste føres og administreres af Poker-Tours, stillingen følges på www.pokertours.clubcommander.com
888 DAPT point udregning.xlsx
click to download
Regionerne er opdelt ud fra postnummer:
Region 1: Postnummer 7000 til 9xxx
Region 2: Postnummer 5000 til 6999
Region 3: Postnummer 1000 til 4999

Eksempel: Bor du i Fredericia, som har postnummer 7000, så lige gyldig hvor du deltager i en pokerturnering, så vil dine resultater tælle på Region 1 ranglisten.

Rangliste beskrivelser

888-D.A.P.T. online Ranglisten

Fra tirsdag den 17 oktober løber 888-DAPT online turneringerne igen. I år kan du kvalificere dig direkte til næste års 888-DAPT Challenge på KINGs, som bliver afholdt i maj måned. 

Der vil være 5 pladser i Main event med transport og overnatning på højkant.

Kvalifikationsturneringen kører over 3 x 9 uger, i hver periode vil der blive ført en rangliste, hvorfra 9 spillere kvalificerer sig til finalen som afholdes søndag den 13 maj. I denne finale vil op til 27 spillere kæmpe om de 5 rejse pakker til 888-DAPT Challenge turneringen.

Der spilles 2 ugentlige turneringer som tæller med på ranglisten:
Tirsdag kl. 20.00 - Freeroll - PW beskyttet  - her er der added 5 x $5,50 billet til søndags turneringen.
Søndag kl. 20.00 - $5,50 turnering

Der tildeles point til ranglisten efter samme formel som til live 888-DAPT turneringerne, og de 12 bedste resultater tæller.

Kvalificere en spiller sig mere en en gang til finalen, så går pladsen tabt = 1 spiller mindre i finalen.

PW til freerollen skifter for hver periode - nyt vil blive postet i forum på Clubcommander, når ny periode begynder, PW vil også blive sendt ud til alle deltagere i live 888-DAPT turneringer hver mandag.

888-D.A.P.T. Regions Ranglisterne

Alle 300,00 kr turneringer afviklet under 888-DAPT tæller med på de postnummer opdelte regionsranglister. Kun de 8 bedste resultater tæller med. Top 9 kvalificere sig direkte til 888-DAPT Challenge Main event.


Uanset hvilken region en turnering er afviklet i, så tæller resultatet for spilleren i den region hvor spilleren er bosat. Skulle en spiller flytte postadresse i løbet af sæson 7, vil det være postadressen pr. 01.01.2018 som er gældende for hvilken region spilleren tilhører. 

​888-D.A.P.T. National ranglisten (Mesterskabs/Highroller)

​Alle 400,00 kr turneringer afviklet under 888-DAPT tæller med National ranglisten. Kun de 3 bedste resultater tæller med. Top 5 kvalificere sig direkte til 888-DAPT Challenge Main event.
 
Ingen spiller kan kvalificere sig til mere end en plads i 888-DAPT Challenge Main event, skulle en spillere slutte på en kvalificerende plads på flere ranglister, vil pladsen gå til den næst placerede spiller, på den ranglisten som vægter mest i henhold til følgende klassificering:
 
1. Regions ranglisterne
2. National rangliste
3. Online kvalifikation

Måneds konkurrencer / løbende konkurrencer

Hver måned vil der køre en konkurrence for at give extra lir til 888-DAPT turneringerne.

I efterår sæsonen vil præmierne i de løbende konkurrencer være en pakkerejse til vores 888-DAPT Vinter Festival (indkvartering på 4* delt værelse og bus transport - værdi 1895,00)

Vinderne bliver:
September: Den spiller der har flest point på regionsranglisterne pr. 30 september.
Oktober: Den spiller der har spillet flest FT i oktober
November: Den spiller der har spillet flest 888-DAPT turneringer pr. 30 november
December: Den spiller der har flest point på regionsranglisterne pr. 31 december.
 
I forårs sæsonen vil præmierne i de løbende konkurrencer være en pakkerejse til 888-DAPT Challenge (indkvartering på 4* delt værelse og bus transport - værdi 1895,00)
 
Vinderne bliver:
Januar: Den spiller med mere end 10 spillede turneringer der ligger lavest på regions ranglisterne pr. 31. januar
Februar: Den spiller der har spillet flest FT i februar
Marts: Den spiller der har spillet flest 888-DAPT turneringer i marts måned
April: Den spiller der har spillet flest 888-DAPT turneringer i 2018

Hvis der er nogen der står helt lige i disse konkurrencer, vil vinderen altid være den spiller der har spillet flest 888-DAPT turneringer i sæsonen, og herefter lodtrækning. 
 
888 DAPT Facts
Periode: September 2017 - maj 2018
Aldersgrænse: min. 18 år.
Buy-in: 300kr. i alle Live Tours

Arrangør: Pokerturneringerne og DAPT arrangeres af Poker Tours. og Danske pokerklubber i fællesskab.

Hovedsponsor: 888poker

How to qualify: